KitchenCraft Potato Chipper / French Fry Vegetable Cutter & Dicer Machine

KitchenCraft Potato Chipper / Vegetable Cutter Machine

Weight 0g
SKU KC-PTTO-CHPPR-DICER
Brand KitchenCraft